Apel de urgenta 112
CORONAVIrus  - 
TELVERDE  0800 800 358
 

Contact

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu nr. 48, Targoviste, judetul Dambovita
Telefon: 0245 631 582 , 0372 614 600
Fax:       0245 210 509
Email:    sptadmin@spitaldb.ro

Programari  Ambulatoriu Integrat:  (0245) 631.582/( cereti int. cabinet)
Email sesizari: sesizari@spitaldb.ro;
Email GDPR  : gdpr@spitaldb.ro

PROGRAMARE ONLINE AMBULATORIU

 

 

Scurt istoric

Spitalul Judetean Targoviste a fost infiintat in anul 1930 intr-o cladire cu un numar de 20 de paturi.   In 1938 a avut loc extinderea acestuia, construindu-se inca 2 cladiri, numarul de paturi ajungand la 120. - In perioada 1940-1948 a luat fiinta sectia de Pediatrie, Obstetrica-Ginecologie, Nou Nascuti si Policlinica.

Scurt istoric

 

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR INTERNATI

  

Drepturile pacientului:

1.    Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

2.    Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

3.    Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

4.    Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

5.    Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

6.    Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

7.    Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

8.    Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.

9.    Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.  În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

10. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

11. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

12. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

13. Pacientul are dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată

14. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie. În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiile personale  şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie de la prevederile art. 22 din legea 46/2003 aceste informaţii pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos:

a)    soţului supravieţuitor;

b)    descendenţilor;

c)    ascendenţilor/tutorilor;

d)    rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

15. Pacientul are dreptul de a fii uitat - prin derogare de la prevederile art. 2.203 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de cancer informaţii şi documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supravieţuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.

16. Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

17. Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

18. Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia in care viata femeii este pusă in pericol

19. Pacientul are dreptul la tratament si ingrijiri medicale fară nici o discriminare

20. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

21. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continu.

22. Pacientul are dreptul la medicină personalizată, pe baza recomandării medicale.

 

Obligațiile pacientului:

 

1.   Odata internat,sunteti obligat sa purtati pe  durata  internării ținuta  regula-

mentară  de  spital .personala (dus) imediat dupa ce pacientul ajunge in salon.

2.   Spitalul dispune de conditii pentru pastrarea unei igiene corporale-va  

      rugam,folositi-va de aceasta oportunitate!

3.   Sa nu părăseasca unitatea sanitară fara acordul medicului.

4.  Este interzis consumul de băuturi alcoolice și fumatul în incinta spitalului.In  

      interesul sanatatii Dvs. faceti un mic effort de vointa si lasati-va de fumat!

5.   Sa respecte Regulamentul de Ordine Interioară al spitalului .

6.   Va rugam sa  respectati unitatea sanitara  si  sa aveti  o atitudine  civilizata  fata 

      personalul  medical  și de  îngrijire,  precum  și fata  de  ceilalți pacienți.

7.   Sa respecte programul de liniste intre orele 2200 - 0630 si sa păstreze curățenia

     în incinta spitalului.

8. Nu se permite tulburarea liniștii, degradarea mobilierului și bunurilor din dotarea secției și spitalului.

9.  Sa respecte toate actiunile privind igiena si curatenia care  se desfasoara in

     spital, inclusiv in saloane (activitatea infirmierelor incepe la ora 630). Sa

      permita aerisirea saloanelor de cel putin 2 ori pe zi, si ori de cate ori este

      nevoie.

10. Sa respecte programul de servire a mesei.

11. Sa pastreze alimentele de orice fel numai in frigider (nu pe masa sau noptiera). 

12. Sa  evite  convorbirile  telefonice  dupa  orele  2200,  acestea  putand  fi efectuate

      numai in cazuri de stricta necesitate.

13. Sa vizioneze programele TV fara a deranja ceilalti pacienti.

14.Sa achite contravaloarea serviciilor deosebite de cazare si masa conform

     tarifelor afisate.

15.  Sa respecte programul de vizita .

16. Sa  foloseasca  toate facilitatile  din unitatea sanitara  cu  responsabilitate  si

      atentie,  in  caz  contrar, acestia putand suporta contravaloarea eventualelor defectiuni.

 

Spitalul Județean de Urgență  Târgoviște, prin implicarea și profesionalismul colectivului medical  și auxiliar, asigura servicii medicale de calitate precum si o comunicare continuă si empatică  între cadrele medicale si pacient/ apartinător.

  Informatiile  prezentate mai sus se regasec in LEGEA 46/2003 , Legea dreptului pacientului si ORDINUL 1410/2016 , Normele de aplicare a legii dreptului pacientului nr.  46/2003

 
 

 

1.    Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

2.    Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

3.    Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

4.    Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

5.    Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.

6.    Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

7.    Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

8.    Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.

9.    Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.  În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

10. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

11. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

12. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

13. Pacientul are dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată

14. Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie. În situaţia în care pacientul s-a aflat în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul cu privire la informaţiile personale  şi a intervenit decesul acestuia, prin excepţie de la prevederile art. 22 din legea 46/2003 aceste informaţii pot fi furnizate, la cerere, următoarelor persoane, în ordinea de mai jos:

a)    soţului supravieţuitor;

b)    descendenţilor;

c)    ascendenţilor/tutorilor;

d)    rudelor în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

15. Pacientul are dreptul de a fii uitat - prin derogare de la prevederile art. 2.203 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia încheierii contractelor de asigurare, în cazul în care distribuitorul de asigurări solicită supravieţuitorului de cancer informaţii şi documente în vederea evaluării riscului pentru preluarea, respectiv menţinerea în asigurare, acesta are dreptul de a nu le furniza pe acelea care vizează afecţiunea oncologică, dacă a trecut un termen de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic. În cazul supravieţuitorului de cancer al cărui diagnostic a fost pus înainte de vârsta de 18 ani, termenul este de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.

16. Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

17. Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

18. Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia in care viata femeii este pusă in pericol

19. Pacientul are dreptul la tratament si ingrijiri medicale fară nici o discriminare

20. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

21. Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continu.

22. Pacientul are dreptul la medicină personalizată, pe baza recomandării medicale.

Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste

Proiecte europene

Servicii oferite de Spitalul Judetean

Orice pacient care intra in ambulatoriu este intampinat de o echipa de profesionisti.

Unitatea de primiri urgente este pregatita sa faca fata oricarei provocari.

Blocul operator al SJUT dispune de aparatura performanta de ultima generatie si specialisti bine pregatiti.

Extindere spital : Sectie noua Cardiologie, extindere UPU

Pentru a raspunde exigentelor pacientilor si standerdelor europene pentru sectia Cardiologie s-a demarat construirea unei cladiri noi. Deasemenea  pentru UPU se face o extensie.